Статті

Відбір воротарів у спортивній школі з футболу

Відбір воротарів у спортивній школі з футболу

Вибір в дитячій футбольній секції воротарів повинен починатися з 7 років. З цього періоду можна виділити кілька категорій вікових груп, в яких змінюється зміст тренерської роботи: з 7 до 9 років; з 10 до 12 років; з 13 до 15 років і з 16 до 19 років. На кожному з цих вікових етапів потрібно працювати над розвитком мислення, особливо просторового і оперативного, координаційних і швидкісно-силових якостей, техніки воротарських дій, дисциплінованості й організованості, вольового характеру, стресостійкості.

Основне завдання тренера спортивної школи – знайти дитину з воротарськими задатками і розкрити їх у тренувальному процесі, використовувати вправи, що стимулюють і збагачують природні якості.

Критерії відбору воротарів в дитячій футбольній секції:

  • Головним критерієм відбору є бажання дитини стати воротарем.
  • Другий критерій – вміння майбутнього воротаря грати у футбол. Основна установка для всіх на перших порах «У воротах грає кращий!", це піднімає статус воротаря. Воротарські тренування проводяться 1-2 рази на тиждень, в інші тренувальні дні вони тренується в режимі польового гравця. Юні воротарі повинні грати як у полі, так і у воротах. Тренеру варто звертати увагу на гравців, що грають в нападі, в більшості випадків потенційний воротар схильний до атакуючих дій. Він повинен бути одним з кращих польових гравців і володіти лідерськими якостями. Участь юного воротаря в ролі польового гравця сприятиме і кращому розумінню гри в цілому. Головна помилка тренера-занадто великий акцент тільки на лові м'яча у воротах. Тут завданням має бути освоєння великого діапазону рухових дій і на їх основі розвивати спеціальні вміння, навички і якості.
  • Третій критерій – увага. Ми знаємо, що у дитини вона нестійка, непродуктивна і швидко розсіюється через стомлення. Тренер футбольної школи повинен знати, як тільки юний воротар почав допускати необгрунтовані помилки - це ознака того, що його увага ослабла. Довго грати у воротах він не зможе, тому для зняття напруги йому потрібна розрядка у вигляді гри на полі.

Початковий перегляд з метою виявлення динаміки розвитку юних воротарів у футболі і посилення інтересу має тривати 2 роки. Багаторічні спостереження в цьому виді спорту у дітей показують, що в основі відбору воротарів повинні лежати не набуті, а вроджені, тільки ті природні особливості, які відтворити будь-якими передовими методами тренування неможливо.

Ці особливості характеризують:

  • високий рівень ігрової інтуїції і загальну кмітливість в окремих ігрових епізодах;
  • швидкість оволодіння руховими навичками і відносна стійкість їх у часі;
  • нормативні для воротарів показники антропометрії і прогноз зростання щодо зростання батьків;
  • високі показники спеціальної спритності;
  • нормативні показники розвитку базових фізичних якостей.